Paramanandayya Sishyulu

తెలివి తక్కువ తనానికి మరోపేరు పరమానందయ్య శిష్యులు
మూర్కత్వనికి మరో పేరు పరమానందయ్య శిష్యులు
ఆ శిష్యులు చేసే తెలివితక్కువ పనులు నవ్వు తెప్పిస్తాయి
ఆ శిష్యులు ఆడే మాటలు వినే వారికీ హాస్యంగా తోస్తాయి
గురువుగారు పేరు పరమానందం, కనుక వారి శిష్యులకు పరమానందయ్య శిష్యులు అని పేరు
ఆ శిష్యులు పన్నెండు మంది. అందరూ కలిస్తే ఇక హాస్యమే హాస్యం!
అలాంటి ఆ కధలు వింటుంటే మరింత సులభంగా నవ్వుకోవచ్చు..